Eit sterkt knippe bedrifter

Bedriftene som er ein del av miljøet på Rubbestadneset har lange tradisjonar, og er ei samling selskap som brenn for å levera gode opplevingar og tenester til dei som besøker anlegga deira

Siste nyhende

Siste nyhende frå bedriftene på Rubbestadneset.

LOS Gruppen kjøper maskinparken på Rubbestadneset
LOS Elektro
LOS Marine

LOS Gruppen kjøper maskinparken på Rubbestadneset

Jenter på workshopen
Wärtsilä Norway

Jenter på workshopen

Vinnar av ONS sin innovasjonspris 2022
Wärtsilä Norway

Vinnar av ONS sin innovasjonspris 2022

Kontaktpersonar
Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!