FASILITETTestfasilitetar i sjø

Amundsen Diving

Amundsen Diving har testfasilitetar i sjø for testing av til dømes pumper.

Test siten er eit inngjerda kaianlegg med gode lagringsfasilitetar både inne og ute, truck- og krankapasitet samt moglegheit for høgspent og lågspent.

Kontaktpersonar
Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!
Amundsen Diving
+47 53428290
firma@amundsendiving.com