LOS Elektro
Type of attraction icon
Type of attraction icon

I LOS Elektro prosjekterer og utfører me alle typar elektroinstallasjonar i private bustader, fritids- og næringsbygg. Me har over 30 års erfaring, og er til ei kvar tid oppdaterte på dei siste smarthus-løysingene. Gjennom søsterselskapet LOS Varmepumpe Vestland leverer me ventilasjonsløysingar. På Rubbestadneset har me skipselektrikaravdeling og folk tilgjengeleg på kai.