Elektroutstyr

Her er ei liste over nokre av aktivitetane me kan utføra på skip.

Vedlikehald av elektromotor
Installasjon av hjelpemotor
E0-test
Vedlikehald av brytarar
Vedlikehald av EL-tavle
"Hybiridifisering" av skip
Vedlikehald av elektroutstyr
Kamerasystem
PA & Intercom
Kommunikasjonssystem
Installasjon av tele, data og fiber
Generatorvedlikehald
Installasjon av elektroutstyr
Kontaktpersonar
Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!