FASILITETGeneratorverkstad

LOS Elektro

LOS Elektro har ein eigen generatorverkstad på Rubbestadneset med kranar, tørkeanlegg og høgtrykksvaskarar.

Til generatorverkstaden kjem det årleg rundt 300 skip, der det vert utført større og mindre ombyggingar av alarmanlegg, framdriftsanlegg, thrustarar, generatorar mv.

Kontaktpersonar
Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!
LOS Elektro
+47 53422100
firmapost@los-elektro.no