multiSAFE
Type of attraction icon
Type of attraction icon

multiSAFE er ei Veritas godkjent bedrift med lang erfaring innan brannslukkingsutstyr til næringslivet. Som privatperson kan du kjøpa brannsikringsutstyr i deira lokaler i Brubrekka (Matre Maskin) kvar torsdag. multiSAFE leverer òg tenester som kontroll og sal av løfteutstyr, sjakler stropper og fallseler. I tillegg held dei kurs i varmt arbeid, fallsikring, personløftar og slukkeøvelser i eigne og kundes lokal. multiSAFE bygger også servicestasjon for overlevingsdrakter og fortsett det gode samarbeidet med VIKING LSA.