Tilflyttarstrategien er klar!

Rubbestadneset

På Bømlakonferansen 2023 vart tilflyttarstrategien for Bømlo lagt fram til dei omlag 190 frammøtte i Bømlo kulturhus. Arbeidet starta like over nyttår, og er no klart. Det er stadsutviklingsselskapet LÈVA Urban Design som har laga strategien, på oppdrag frå Bømlo Næringsråd. 36 lokale bedrifter har finansiert arbeidet, då dei ser på det å få fleire tilflyttarar til kommunen, som noko av det viktigaste arbeidet framover for å sikre nok kompetanse til bedriftene våre.

Tilflyttarstrategien er open for alle, og kan lesast her: https://www.tilflyttarstrategi.no/

Kontaktpersonar

Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!

Clement Stautland
Clement Stautland
Sales Manager, Wärtsilä
+47 931 88 112
clement.stautland@wartsila.com
Olav Urang
Olav Urang
Selgjar, LOS Marine
+47 901 64 690
olav.urang@los-marine.no