Olvondo Technology med internasjonalt gjennombrudd

Rubbestadneset

Olvondo Technology har utviklet en unik varmepumpeteknologi som bidrar til å kutte klimautslipp og energikostnader. Nå inngår selskapet en samarbeidsavtale med spanske Iberdrola, et av verdens største energiselskaper.

– Avtalen med Iberdrola er en stor anerkjennelse av teknologien vår, som vi har jobbet i flere år med å utvikle. Sammen med Iberdrola har vi et prosjekt for å etablere et europeisk referanseanlegg for industrivarmepumper, som skal demonstrere hvordan HighLift-teknologien kan bidra til å avkarbonisere europeisk industri. Prosjektet er en del av Forskningsrådets regionale kvalifiseringsprosjekt og er en del av løsningen på klimakrisen, sier Stefano Vittor, administrerende direktør i Olvondo Technology.

Energiselskapet Iberdrola har nær 40.000 ansatte på verdensbasis, og har en sterk tilstedeværelse i markeder som UK, Brasil, Australia og USA. Norge er gjennom oljefondet en av de største aksjonærene i selskapet. Ibedrola har gjennom sitt internasjonal startup-program PERSEO valgt Olvondo som vinner i den såkalte «Emission-free Industrial Heat Challenge» – en internasjonal konkurranse for varmepumpeprodusenter.

Nytt norsk industrieventyr? Olvondos høytemperatur varmepumpe, kalt HighLift, kan være starten på et nytt norsk industrieventyr. – Teknologien er innovativ og banebrytende, fordi den er den eneste som omdanner spillvarme til damp opp til 200 grader. Dermed reduseres industriens forbruk av fossile brensler, med tilhørende reduksjon av både CO2-utslipp og energikostnader, forklarer Vittor.

På et av pilotanleggene til Olvondo ble utslippene redusert med over 60 prosent, mens energikostnadene ble redusert med 30 prosent. Dermed er HighLift-teknologien en konkret løsning for at industrien skal nå sine klimamål, på en kostnadseffektiv måte. Olvondo har gjennomført fullskala industriell testing i samarbeid med AstraZeneca og Åbo Akademi, finansiert av midler fra EU Horizon 2020 «Fast Track to Innovation»-programmet. HighLift-teknologien ble kåret til vinner i kategorien industrivarme under Energy4Planet, et initiativ i regi av European Innovation Council.

– Vi opplever nå økende internasjonal interesse for teknologien vår. Det ser skikkelig spennende ut fremover, sier Vittor. – HighLift varmepumpen fra Olvondo er en av de få operative høytemperatur varmepumpeteknologier som kan levere temperaturer over 150 grader celsius vi har klart å finne, som også kan vise til faktisk industriell applikasjon. Vi er overbevist om at løsninger som Olvondo sin vil bidra til å avkarbonsiere prosessvarme i flere industrier, sier Sergio Platon Martinez fra Iberdrolas Innovasjon- og bærekraftsteam. Iberdrola og Olvondo skal også jobbe sammen for å identifisere industrielle applikasjoner for videre spredning av teknologien.

Ønsker flere investorer med på laget

Olvondo Technology sitt mål det kommende året er både å vise frem teknologien mer offensivt, og ekspandere selskapet i Europa. Derfor blir det viktig å få en eller flere investorer med på laget, i tillegg til eierne i LOS-Gruppen og verftsbedriften Westcon.

– Det har hittil dessverre vært lite interesse for teknologien vår blant norske investorer. Vi opplever en tendens til flokktenkning, både hos de statlige såkornfondene og hos ventureaktørene. De virker mest opptatt av å investere i sol, vind, hydrogen og CCS, som mediene fokuserer mye på og som de dermed er bedre kjent med. Vi håper at den store internasjonale interessen Olvondo nå opplever, kan bidra til at også norske investorer får opp øynene for teknologien vår, avslutter Vittor.

Kontaktpersonar

Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!

Clement Stautland
Clement Stautland
Sales Manager, Wärtsilä
+47 931 88 112
clement.stautland@wartsila.com
Olav Urang
Olav Urang
Selgjar, LOS Marine
+47 901 64 690
olav.urang@los-marine.no