Norwegian Marine and Energy Complex

Norwegian Marine and Energy Complex (NMEC) er industriklynga i Rubbestadneset - sentralt plassert på Bømlo, Vestland. Her er lokale og internasjonale bedrifter med kompetanse i verdsklasse, frå maritim industri, havvind og maskinering til elektrifisering, havbruksteknologi og energigjenvinning.

Siste nyhende

Siste nyhende frå bedriftene på Rubbestadneset.

Snøggbåttilbodet i Sunnhordland må styrkjast – ikkje svekkjast

Snøggbåttilbodet i Sunnhordland må styrkjast – ikkje svekkjast

Tilflyttarstrategien er klar!

Tilflyttarstrategien er klar!

U37 Bømlo vitja Wärtsilä Norway

U37 Bømlo vitja Wärtsilä Norway

Illustrativt bilete

Morgondagens industriløysingar

Industriklynga på Rubbestadneset

På Rubbestadneset finn du òg UNITECH sitt teknologisenter – ein arena for kompetanseheving, produktutvikling og problemløysing. På teknologisenteret kan bedrifter få tilgang til utstyr, areal og kompetanse frå mellom anna medlemsbedriftene til NMEC, for å raskare komme i mål med morgondagens industriløysingar. 

Medlemsbedriftene til NMEC har høgt fokus på nytenking og nyskaping, innehar praktisk erfaring med problemløysing og produktutvikling, er fagleg dyktige, effektive og gode på
samarbeid. 

På Bømlo er det eit tett samarbeid mellom skule og næringsliv, som saman utdannar kompetente fagfolk. I teknologisenteret på Rubbestadneset finn du Bømlo vidaregåande skule sin avdeling for yrkesfagleg opplæring, vegg i vegg med næringslivet. Her er linjer innan industrifag, elektro, automasjon, maritime fag og akvakultur. 

NMEC er inne på eigarsida til Sustainable Energy-katapulten, som hjelper bedrifter med å utvikle og teste berekraftige produkt og system for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi. Hovudlokasjonen for katapulten er på Heiane, Stord, 30 minutt i bil frå Rubbestadneset. 

UNITECH Teknologisenter

Whitney leaning against a railing on a downtown street

I 2022/2023 stod UNITECH Teknologisenter ferdig på Rubbestadneset. Senteret er eigd av SIVA, UNITECH Energy RND og LOS Gruppen, og består av ein kontordel samt ein stor utviklingshall. Senteret er ein møteplass for dei som driv utvikling innan subsea- og miljøteknologi, særleg opp mot havnæringane, fornybar energi og offshore wind. Det er òg ein naturleg møteplass for industri og akademia. 

UNITECH gjere tilgjengeleg infrastruktur til prototyping og testing til bedrifter frå heile landet, og gjennom dette legge tilrette for raskare industriell vekst gjennom effektiv testing, simulering og visualisering av ny teknologi og nye løysingar. 

I teknologisenteret har Bømlo vidaregåande skule sin yrkesfagleg opplæring base. Målet til UNITECH er å vere ein støttespelar i arbeidet med å tilby relevant og framtidsretta opplæring til elevar innan teknisk industriell produksjon, elektrofag, automasjonsfag, maritime fag og havbruksfag, og auke status og attraktivitet rundt yrkesfagleg utdanning.

One Stop Shop for fartøy

Mange av medlemsbedriftene i klynga har gått saman for å tilby reiarar ein One Stop Shop for fartøy. Blant fasilitetane finn ein slipp, flytedokk, maskineringssenter, generatorverkstad, thrusterverkstad, turboverkstad, vedlikehaldsverkstad og testfasilitetar i sjø.

⁠Les meir om One Shop Shop her

Whitney leaning against a railing on a downtown street

Medlemsbedrifter

Her finn du oversikt over medlemsbedrifter i NMEC. Ønskjer di bedrift å verte medlem? Ta kontakt på post@nmec.no.

Advision
Amundsen Diving
Amundsen Kabel
Bluesystems
Bømlo Fiskerihavn
Embicon
Gulf Agency Company (GAC)
Ilder
i4FACTORY
LOS Elektro
LOS Marine
Marine Manager
Martech Marine & Industriservice
Masterloop
multiSAFE
Olvondo Technology
TESS Partnershop
Unitech
Wave Propulsion
Wärtsilä Norway
Zinus Power

Samarbeidspartnarar

Les meir informasjon om våre samarbeidspartnarar.

Bømlo Vidaregåande
Bømlo Opplæringskontor
Veteranlaget Wichmann Wartsila
Bømlo vaksenopplæring

Kontakt oss

NMEC

post@nmec.no
post@nmec.no
Org.nr 918 539 468

Dagleg leiar

Navn
Nina Ingvaldsen
Telefonnummer
+47 905 47 929
Email
nina@nmec.no

Styreleiar

Navn
Cecilie Tingvoll Hope
Telefonnummer
+47 915 18 622
Email
cecilie@amundsendiving.com